O společnosti

Malá rodinná firma PEBAG, s. r. o. byla založena v červnu roku 2018 Petrem Šelepou, který předtím podnikal jako fyzická osoba v téže oblasti.

Zárukou kvalitní a rychle odvedené práce je strýc zakladatele pan František Šelepa, který při každé zakázce uplatňuje svou více než 20-ti letou praxi v tomto oboru.

Od začátku založení firmy se zabýváme zemními pracemi a montážemi inženýrských sítí, jedná se zejména o stavby vodovodů, kanalizací, nových přípojek, odvodnění, základů domů, ale i drobných stavebních prací jako jsou zámkové dlažby či stavby zpevněných ploch a komunikací.

Další naší činností jsou bourací práce např. budov či povrchů. V neposlední řadě se zabýváme i zámečnickými pracemi, které má na starosti vyučený zámečník s více než 40 letou praxí, otec zakladatele, pan Jiří Šelepa.