Zemní práce

Terénní úpravy, odvoz zeminy, vykopání základů, odvodnění pozemků a další….

 • Nakládání, rozhrnování, převoz materiálu
 • Výkopy a pokládka inženýrských sítí
 • Výkopy základů a sklepů RD
 • Výkopy bazénů, jezírek
 • Výkopy, zajištění a usazení jímek a čističek
 • Terénní úpravy zahrad
 • Vystavění studní či kanalizačních šachet
 • bourací práce, demolice budov, včetně jejich vyklizení
 • Čištění zanedbaných pozemků, likvidace pařezů, řezání motorovou pilou
 • Zhotovení zpevněných a nezpevněných cest
 • Odvodnění pozemků pomocí drenáží, izolace RD od vlhka pomocí drenáží a nopové folie
Zpět na Služby